Plantmet


Yeni nesil Zirai Entegre Hastalık ve Zararlı Yönetimi Sistemi
PlantMet'e Giriş
Google Play

NEDİR ?

PlantMet meteorolojik ve zirai verileri toplayabilen, depolayabilen ve web veya mobil telefon üzerinden sunabilen, topladığı verileri analiz ederek hastalık ve zararlar hakkında kullanıcıları uyarabilen, hava tahmini ve destek sağlayan zirai modüllere sahip bir IPM sistemidir.Bildirimleri kısa mesaj (SMS) veya e-posta ile gönderebilir.


HASTALIKLAR

Yumuşak Çekirdekli Meyveler
 • Elma Kara Lekesi (Venturia İnaequalis)
 • Armut Kara Lekesi (Venturia İnaequalis)
 • Ateş Yanıklığı (Erwinia Amylovora)
Sert Çekirdekli Meyveler
 • Kirazda Külleme (Podosphaera Clandestina)
 • Kiraz Yaprak Lekesi (Blumeriella Jaapii)
 • Çiçek Monilyası (Monilinia Laxa)
 • Şeftalide Pas (Tranzschelia Discolor)
 • Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı (Taphrina Deformans)
 • Yaprak Delen (Wilsonmyces Carpophilus)
 • Erikte Cep Hastalığı (Taphrina Pruni)
 • Şeftali Küllemesi (Sphaerotheca Pannosa)
 • Şeftali Kara Lekesi (Cladosporium Carpophilum)
Subtropik Bitkiler
 • Turunçgilde Kahverengi Leke (Alternaria Alternata)
Bağ
 • Siyah Çürüklük (Guignardia Bidwellii)
 • Bağda Kurşuni Küf (Botrytis Cinerea)
 • Bağda Ölü Kol (Phomopsis Viticola)
 • Bağ Küllemesi (Unincula Necator)
 • Bağ Mildiyösü (Plasmopara Viticola)
Tahıl
 • Buğdayda Sarı Pas (Puccinia Striiformis)
 • Buğdayda Kahverengi Pas (Puccnia Recondita Tritici)
 • Buğdayda Kara Pas (Puccinia Graminis Tritici)
 • Çeltik Yanıklığı (Pyricularia Oryzae)
 • Buğdayda Başak Yanıklığı (Fusarium Graminearum)
 • Mısırda Gri Yaprak Lekesi (Cercospora Zeae-Maydis)
 • Mısırda Yaprak Yanıklığı (Bipolaris Maydis)
 • Mısırda Fusarium (Fusarium Spp)
Sebzeler
 • Soğan Yaprak Yanıklığı (Botrytis Squamosa)
 • Soğan Mildiyösü (Peronospora Destructor)
 • Havuç Alternaria Yaprak Yanıklığı (Alternaria Dauci)
 • Havuçta Beyaz Çürüklük (Sclerotinia Sclerotiorum)
 • Patates Mildiyösü (Phytophthora İnfestans)
 • Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora Cubensis)
 • Kabakgillerde Külleme (Sphaerotheca Fuliginea)
 • Kabakgillerde Alternaria (Alternaria Cucumerina)
 • Domates Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria Solani)
 • Domates Mildiyösü (Phytophthora İnfestans)
 • Domates Küllemesi (Oidiopsis Sicula)
 • Domates Kurşuni Küf (Botrytis Cinerea)
 • Domates Yaprak Küfü (Fulvia Fulva)
 • Şekerpancarı Cercospora Yaprak Lekesi (Cercospora Beticola Sacc.)
 • Marulda Mildiyö (Bremia Lactucae)
 • Marulda Antraknoz (Microdochium Panattonianum)
Endüstriyel Bitkiler
 • Kanola Kara Bacak (Phoma Lingam)
 • Kanola Beyaz Çürüklük (Sclerotinia Sclerotiorum)
Sert Kabuklular
 • Ceviz Antraknozu (Gnomonia Leptostyla)


ZARARLILAR

Subtropik Bitkiler
 • Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis Capitata)
Yumuşak Çekirdekli Meyveler
 • İç Kurdu (Cydia Pomonella)
Bağ
 • Bağ Salkım Güvesi (Lobesia Botrana)
Sert Çekirdekli Meyveler
 • Doğu Meyve Güvesi (Cydia Molesta)
 • Şeftali Güvesi (Anarsia Lineatella)
Tahıl
 • Mısırda Kök Kurdu (Diabrotica Barberi)
 • Mısırda Koçan Kurdu (Sesamia Nonagrioides)

ZİRAİ MODÜLLER VE HESAPLAMA METODLARI

Etkin Sıcaklık
 • Ortalama
 • Tek Üçgen
 • Çift Üçgen
 • Tek Sinüs
 • Çift Sinüs
Soğuklama
 • Eşik Yöntemi
 • 0 - 7 Arası
 • Utah
Evapotranspirasyon
Toprak Su Dengesi
Çiy Noktası
Yaprak Islaklığı Süresi

İLETİŞİM

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark Tepe Binası Kat 3 No: 317-323 06800
Beytepe / Ankara / Türkiye

+90 (312) 227 0511